Dostęp do Informacji Publicznej

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

·         uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

·         wglądu do dokumentów urzędowych,

·         dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

·         ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

·         udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

·         wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łochyński Maciej
(2004-06-29 00:04:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Łochyński Maciej
(2004-06-29 10:12:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki