Rejestr zmian dla serwisu zpkww.poznan.ibip.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '47188', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:18:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '47188', 'id_data_menu_style' => '5', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:17:34 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '47188', 'id_data_menu_style' => '5', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:17:30 MODYFIKACJA
wykasowano plik 2004-12-20 20:17:05 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'test.doc', 'type' => 'file', ) plik 2004-12-20 20:16:38 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '47188', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:16:36 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '47188', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:16:31 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '47188', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:16:17 MODYFIKACJA
test.doc plik 2004-12-20 20:16:05 UTWORZENIE
Download plik 2004-12-20 20:15:55 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:10:34 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:10:32 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Formularz zgłoszenia', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '5', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-12-20 20:10:30 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-12-20 20:10:08 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2004-12-20 20:09:52 USUNIĘCIE