☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Data publikacji strony internetowej

2003-07-09

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2020-12-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

   
 • Konstrukcja menu bocznego utrudnia nawigację
 • Błędy struktury nagłówkowej strony
 • Drobne błędy składni HTML
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 

2021-03-23

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

2021-03-23

 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Monika Haławska
 • E-mail: monika.halawska@zpkww.pl
 • Telefon: 61 65 54 650, +48 665 700 159
 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Adres: al. Niepodległości 34

          61 - 714 Poznań

 • E-mail: dostepnosc@umww.pl
 • Telefon: 61 626 7746

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
 
Wytworzył:
Hanna Nowak
(2021-03-29)
Udostępnił:
Hanna Nowak
(2021-03-29 10:04:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Hanna Nowak
(2021-03-29 13:27:27)
 
liczba odwiedzin: 910284

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X