☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

fundusze

Poznań, 14.04.2020 r.

Znak sprawy: ZPKWW/ 1 /2020

 

 

PROTOKÓŁ

z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego”

- o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

I.     INFORMACJE OGÓLNE.

  1. W terminie składania ofert, czyli do dnia 9.04.2020 r. do godziny 9.00 do Sekretariatu ZPKWW wpłynęła 1  oferta. Otwarcie oferty odbyło się 9.04.2020 r  o godzinie 9:15.

  2. Zamawiający w trybie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wykluczył z postępowania przetargowego wykonawcę

  3. Zamawiający w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie odrzucił złożonej oferty z postępowania przetargowego.

  4. Zamawiający nie ustanowił w postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

 

W terminie dla złożenia ofert, wpłynęła 1 oferta, która w wyniku oceny wg ustalonych kryteriów oceny ofert otrzymała poniżej wymienioną ilość punktów:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Skrócenie terminu realizacji ( w dniach)

Łączna ilość punktów

1

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu, ul. Gajowa 10        60-815 Poznań

60 pkt

  40,00 pkt

100 pkt

 

 

 

III.   TERMIN PODPISANIA UMOWY.

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy: umowa zostanie zawarta nie krótszym niż 5 dni  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokładny termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony w uzgodnieniu z wybranym oferentem.

 

Na tym protokół zakończono.

                                                                                                              

                                                                                                                Dyrektor ZPKWW

                                                                                                               (-) Rafał Śniegocki

 

 

Otrzymują:

  1. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu, ul. Gajowa 10  60-815 Poznań
Wytworzył:
Marek Ślusarski
(2020-04-14)
Udostępnił:
Hanna Nowak
(2020-04-14 08:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Hanna Nowak
(2020-04-16 08:52:04)
 
liczba odwiedzin: 910264

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X