☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty na świadczenie usług żywieniowych w OEP Chalin i Ląd 20.02.2020 r.

Znak sprawy: ZPKWW – DKA.232.11/2020 - ZP                                         Poznań 24.02.2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

W SPRAWIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(wartość przedmiotu zamówienia poniżej 750.000 euro)

 

 na świadczenie usług żywieniowych dla grup zorganizowanych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej:

- w Lądzie, gm. Lądek,

- w Chalinie, gm. Sieraków

                        

 

I.     INFORMACJE OGÓLNE.

 1. W terminie składania ofert, czyli do dnia 20.02.2020 r. do godziny 8.30 do Sekretariatu ZPWKK w Poznaniu wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert odbyło się 20.02.2020 r.
  o godzinie 8.45.
 2. Na otwarciu ofert Zamawiający poinformował o wielkości środków finansowych, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. W otwarciu oferty uczestniczył Wykonawca, który złożył jedną z ofert.

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT.

       WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

 

 1. W postępowaniu oferty zostały złożone przez poniżej wymienionych Wykonawców:
 • Event Catering, ul. Krótka 8, 62 – 030 Luboń, NIP 783 – 178 – 00 - 62 REGON 380 342 565-  złożył ofertę na usługi żywieniowe w OEP Chalin i OEP Ląd, której cena łączna za 3 posiłki wynosi 62,00 zł brutto w każdym z ośrodków.
 • Biuro Projektów „EUROPROJEKT” Przemysław Górny, ul. Sportowa 4, 64-423 Lubosz, NIP 787-106-67-50 REGON 639 938 071 – złożył ofertę na usługi żywieniowe w OEP Chalin, której cena łączna za 3 posiłki wynosi 58,00 zł brutto.
 1. W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający:
 • Uznał ofertę Event Catering, ul. Krótka 8, 62-030 Luboń  - oferta na OEP Ląd z ceną łączną za 3 posiłki 62,00 zł brutto - za najkorzystniejszą oraz spełniającą wymogi Opisu przedmiotu zamówienia.
 • Uznał ofertę Biuro Projektów „EUROPROJEKT” Przemysław Górny, ul. Sportowa 4, 64-423 Lubosz – oferta na OEP Chalin z ceną łączną za 3 posiłki 58,00 zł brutto – za najkorzystniejszą oraz spełniającą wymogi Opisu przedmiotu zamówienia.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybrany wykonawca na świadczenie usług żywieniowych w OEP Ląd spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegający wykluczeniu, jako jedyny złożył ważną ofertę na OEP Ląd, którą uznano za ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego
w przedmiotowym postępowaniu, która otrzymała 100 punktów (cena brutto - z wagą 100%).

Wybrany wykonawca na świadczenie usług żywieniowych w OEP Chalin spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegający wykluczeniu złożył ofertę, którą uznano za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu, która otrzymała 100 punktów (cena brutto – z wagą 100%). Druga oferta na świadczenie usług żywieniowych w OEP Chalin wg kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu uzyskała 94 punkty.

 

III.   TERMIN PODPISANIA UMÓW.

 1. Umowa na świadczenie usług żywieniowych zostanie podpisana najpóźniej do dnia 28.02.2020 r., dokładny termin podpisania zostanie umówiony telefonicznie.

 

 1. O terminie podpisania umów najmu, o których mowa w części III pkt 3.2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający również powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailowo.

 

                                                                                                                                                                                                           

Zatwierdzam

 

Z-ca Dyrektora ZPKWW

                       

                (-) Paweł Śliwa

 

Wytworzył:
Paweł Śliwa
(2020-02-24)
Udostępnił:
Hanna Nowak
(2020-02-24 10:50:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Hanna Nowak
(2020-02-24 10:56:21)
 
liczba odwiedzin: 910317

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X