Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano dokument HTML 2004-06-23 23:58:29 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2004-06-23 23:42:50 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2004-06-23 23:42:44 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2004-06-23 23:41:37 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'dokument testowy 2', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '24486', 'id_data_menu_style' => '4', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-06-23 23:41:29 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'test 2', ) dokument HTML 2004-06-23 23:41:29 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2004-06-23 23:40:28 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'dokument testowy 2', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '24485', 'id_data_menu_style' => '4', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-06-23 23:40:14 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '24485', 'id_data_menu_style' => '4', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-06-23 23:40:00 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '24485', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-06-23 23:39:57 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-06-23 23:39:45 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-06-23 23:39:42 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-06-23 23:38:39 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-06-23 23:38:33 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2004-06-23 23:37:03 USUNIĘCIE