Informacja o wynikach naboru - Starszy specjalista ds. edukacji, ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Poznań, dnia 7 listopada  2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego specjalisty ds. edukacji, ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych  w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Informuję, że na ogłoszony nabór na stanowisko Starszego specjalisty ds. edukacji, ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie  (ogłoszenie nr 9/2022) wpłynęły 2 oferty, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

W wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko urzędnicze została wybrana p. Karolina Echaust.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat został wysoko oceniony przez Komisję Rekrutacyjną, działającą w toku procesu rekrutacji, w zakresie wiedzy merytorycznej oraz posiadanych kwalifikacji, niezbędnych do pracy na wskazanym stanowisku.

 

Dyrektor ZPKWW

(-)Rafał Śniegocki

 

 

 

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2022-11-07)
Udostępnił:
Ławrysz Łukasz
(2022-11-07 08:15:33)
Ostatnio zmodyfikował: