DA.222.106.2022.MB Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie Wyspy Sitko na Jeziorze Powidzkim

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zagospodarowanie Wyspy Sitko na Jeziorze Powidzkim, działka o nr ewid. 814/4, obręb Powidz.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe DA.222.106.2022.MB

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Odpowiedzi na pytania, przedłużenie terminu składania ofert

 

 

 

Wytworzył:
Daniel Lisek
(2022-10-18)
Udostępnił:
Piotrowska Małgorzata
(2022-10-18 19:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowska Małgorzata
(2022-10-25 11:14:21)