Informacja o wynikach naboru - Kierownik ds. Edukacji, Turystyki i Rekreacji

Poznań, dnia 15 lutego 2022 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu ds. Edukacji, Turystyki i Rekreacji

w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

 

Informuję, że na ogłoszony nabór na stanowisko Kierownika ds. Edukacji, Turystki i Rekreacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ogłoszenie nr 2/2022) wpłynęły 4 oferty, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

W wyniku zakończenia procedury naboru, na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik ds. Edukacji Turystyki i Rekreacji, została wybrana p. Natalia Hałas.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Ww. kandydat został wysoko oceniony przez Komisję Rekrutacyjną, działającą w toku procesu rekrutacji, w zakresie wiedzy merytorycznej oraz posiadanych kwalifikacji, niezbędnych do pracy na wskazanym stanowisku.

 

Dyrektor ZPKWW

(-) Rafał Śniegocki

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2022-02-16)
Udostępnił:
Piotrowska Małgorzata
(2022-02-16 09:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowska Małgorzata
(2022-03-17 09:44:41)