Podstawa prawna działania

 

 

 

 

 

Zespół  Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) (pobierz ustawę),
  2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst  jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) (pobierz ustawę),
  3. zarządzenia Nr 11/ 99 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (pobierz) zmienionego zarządzeniem Nr 95/2006 Wojewody Wielkopolskiego  dnia 30 czerwca 2006 r. (pobierz),
  4. statutu (pobierz).

 

 

Wytworzył:
Janusz Łakomiec, Eliza M. Maruszyńska
Udostępnił:
M.Maruszyńska Eliza
(2003-07-11 12:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowak Hanna
(2020-05-29 14:48:53)