Rada Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Rada Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, działająca przy Dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody.

Rada została powołana na mocy Uchwały Nr 2623/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

Pobierz:

Uchwała Nr 2623/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 

 

 

Wytworzył:
Piotr Basiński
Udostępnił:
Basiński Piotr
(2011-12-09 11:06:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Basiński Piotr
(2017-01-19 12:48:44)