Ogłoszenie nr 638452-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.Modernizacja drogi dojazdowej do OEP Chalin