DA.222.80.2022.MH Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022 r. samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest niższa niż kwota 130.000 złotych netto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego lub stosownych załączników do zapytania (w tym opisu przedmiotu zamówienia)
przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie
internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe DA.222.80.2022.MH

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- formularz oferty

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór umowy

Odpowiedź na pytanie z dn. 3.08.2022 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (9.08.2022 r.)

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2022-07-29)
Udostępnił:
Ławrysz Łukasz
(2022-07-29 15:49:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ławrysz Łukasz
(2022-08-09 15:09:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki