Ogłoszenie numer 2021/BZP 00149784/01 "Przygotowanie i wydrukowanie publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego"

Zamawiający informuje, że w dniu 16.08.2021 r.  ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne pod numerem 2021/BZP 00149784/01 na  "Przygotowanie i wydrukowanie publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego"

Poniżej link do postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/083d3271-3abd-4db8-8c48-f78358db5063

Termin składania ofert: 08.09.2021 r. 13:00

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do 15.09.2021 r. godz. 13:00

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do 29.09.2021 r. godz. 13:00

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający tj. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 451 550,00 zł Zamawiający w związku z awarią systemu przesunął termin otwarcia ofert na 30.09.2021 godz. 14.30. Poniżej zestawienie złożonych ofert Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający tj. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. Smartlink Sp. z o.o. Ul. Wieniawskiego 5/9 61-712 Poznań 438 900,00 zł

2. APLAN MEDIA SP. Z O.O. Ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź 447 818,40 zł

3. MOODAGENCY SP. Z O.O. Ul. Tylna 11 76-004 SIANÓW Top Story Kirschke Zabłocki sp. j. Ul. Zwierzyniecka 1/7 00-917 Warszawa 493 391,13 zł

 

 

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2021-08-16)
Udostępnił:
Wesołowska Katarzyna
(2021-08-16 13:01:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ławrysz Łukasz
(2021-10-01 08:58:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki