☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Herb Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Poniedziałek 20.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie nr 540255446 o zmianie ogłoszenia 26.11.2019

Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 627634-N-2019
Data: 26/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 63049902600000, ul. ul. Kościuszki  95, 61-716  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 65 54 650, e-mail zpkww_poznan@hot.pl, faks 61 65 54 652.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Ogłoszenie nr 540255446 o zmianie ogłoszenia 26.11.2019

Wytworzył:
Marek Ślusarski
Udostępnił:
Paweł Śliwa
(2019-11-26 11:20:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Śliwa
(2019-11-27 07:59:07)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X